مرور برچسب

سهمیه سوخت

دریافت سهمیه سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با «سماس» تسهیل شد

رسانه کلیک - فرایند واریز و دریافت اعتبار سهمیه سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بهبود یافت و از این به بعد این رانندگان می‌توانند با همه کارت‌های بانکی خود، اعتبار سهمیه سوخت‌شان را دریافت کنند.