1 مورد برای  سپرده بلندمدت  پیدا شد.

کاهش سپرده های مدت دار
کاهش سپرده های مدت دار در نظام بانکی | حجم قرض‌الحسنه افزایش یافت

آمارها نشان می‌دهد در شهریور امسال حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه نسبت به مدت...