مرور برچسب

سیستم پخش و سرگرمی خودروهای خودران

چه آینده ای در انتظار ضبط های ماشین است؟

رسانه کلیک – توسعه خودروهای خودران می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تحولی بزرگ در سیستم ضبط ماشین ها باشد؛ زیرا این خودروها تقریبا نیازی به کنترل انسان ندارند و رانندگان آن‌ها می‌توانند با خیال راحت فیلم تماشا کنند!