مرور برچسب

شبکه های پهن باند

توسعه خدمات دیجیتال شهری، راه مقابله با آلودگی هوا است

رسانه کلیک - مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: توسعه خدمات دیجیتال شهری راهکاری مهم برای مقابله با آلودگی هوا است که در این راستا از تمام ایده های استارت آپی حمایت می شود.