5 مورد برای  شبکیه  پیدا شد.

Synthetic soft-tissue retina may help revolutionize bionic implants Read more: https://www.digitaltrends.com/cool-tech/synthetic-retina-oxford/#ixzz4gbkPBZeS Follow us: @digitaltrends on Twitter | DigitalTrends on Facebook
ایمپلنت مصنوعی شبکیه چشم؛ گامی مهم در درمان کوری

ایمپلنت بافت نرم مصنوعی ممکن است راه حلی امن برای بازگرداندن بینایی برخی از...

AOSLO
تشخیص زودتر آب سیاه با استفاده از کشف جدید دانشمندان

آب سیاه یا گلوکوم دومین عامل شایع نابینایی در جهان است. امروزه تشخیص گلوکوم...

1
اثبات یک ویژگی خارق العاده چشم انسان

چشمان انسان یک ماشین باورنکردنی است. از زمانی که ۱۵۰ سال پیش دوربین اختراع شد...

2
چشم بیوتیک
گوگل قصد دارد چشم بیو الکترونیکی تولید کند

گوگل در صدد تولید چشم بیونیکی است که دید انسان را بدون نیاز به لنز یا عینک...

3
طرح پیوند چشم
درمان بیماری های چشم با پیشرفت غیرمنتظره سلول های بنیادی

به زودی در آینده قادر خواهید بود چشم هایی را ببینید که روی ظروف آزمایشگاهی...

4