مرور برچسب

شماره تلفن ترافیک جاده‌ ها

این شماره‌ تلفن های امدادی در نوروز به کارتان می آید

رسانه کلیک - شماره‌ تلفن های امدادی از جمله مواردی هستند که به یاد داشتن آن‌ ها در نوروز می‌ تواند کمک‌ حال ما باشد و جان و مال انسان‌ ها را در حوادث نوروزی حفظ کند یا سبب سالم رسیدن به مقصد شود.