4 مورد برای  فاکس قرن بیستم  پیدا شد.

ادغام والت دیزنی و فاکس
والت دیزنی و فاکس اواخر سال 2018 ادغام می شوند

رسانه کلیک – شرکت والت دیزنی در گذشته کمپانی فاکس را خریداری کرد. گزارشی...

ادغام فاکس قرن 21 و والت دیزنی
ادغام فاکس قرن 21 و والت دیزنی با ارزش 71.3 میلیارد دلار نهایی شد

رسانه کلیک – ادغام فاکس قرن 21 و والت دیزنی رسما نهایی شد. سهامداران هر دو...

1
والت دیزنی
والت دیزنی با تصاحب فاکس به 40 درصد باکس آفیس دسترسی پیدا می کند

رسانه کلیک – والت دیزنی درصد بالایی از باکس آفیس را در اختیار خود دارد. با...

2
فاکس قرن بیستم
دیزنی به دنبال خرید فاکس قرن بیستم است

رسانه کلیک – شرکت والت دیزنی تصمیم گرفته است برای گسترش نفوذ خود در سینما،...

3