مرور برچسب

فورد موستانگ

سریع‌ترین خودروهای جهان در سخت‌ترین پیست آمریکا به رقابت پرداختند

آیا کنجکاو هستید که بدانید اگر بهترین و اسپرت ترین خودروهای جهان با هم به یک رقابت منصفانه در یک پیست فوق العاده سخت بپردازند نتیجه چه خواهد شد؟ تا پایان این مقاله را بخوانید.