مرور برچسب

فین تک

جایگاه فین تک در ایران از نظر شرکت های تکنولوژیک حاضر در الکامپ

رسانه کلیک - فین تک به فناوری های مالی گفته می شود که در تسهیل فرآیندهای پولی بین مردم نقش مهمی ایفا می کند. حال سوال مهم در اینجاست که فین تک ها چه جایگاهی در ایران دارند؟ به بهانه برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ پای صحبت کارشناسان…

پایان انحصار شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بانکی تا 3 ماه آینده

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات از مصوبه دولت برای پایان دادن به انحصار شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بانکی (PSP) ظرف مدت 3 ماه آینده و ایجاد فضای رقابتی فین تک‌ ها خبر داد.

حساب و کتاب مالی به روش استارتاپی

مراجعه به شبکه های اجتماعی تاکنون به عنوان بخشی از فعالیت روزمره ما محسوب شده است.این نکته را بایستی درنظر گرفت که با حجم عظیمی از شبکه های اجتماعی روبرو هستیم اما سطح شبکه های اجتماعی و کارآیی آن در همین سطح می ماند؟

حل مشکلات بیمه ای به روش استارتاپی

در حوزه فینتک (استارتاپ های مالی ،بانکی و اعتباری)می بینیم که بیشتر فعالیت ها در حوزه پرداخت است .این در حالی است که بیمه نیز از شاخه های فینتک به شمار می آید و نباید تا این حد مهجور بماند.در حال حاضر تعداد استارتاپ های حوزه بیمه در ایران…