مرور برچسب

قابل شارژ

نمایش خانگی با ورود این پروژکتور جدید معنای تازه ای یافته است

امروزه در حوزه نمایش خانگی، پروژکتورهای کوچک جایگزین پروژکتورهای بسیار بزرگ شده اند. این پروژکتورهای کوچک به راحتی قابل حمل می باشند و دارای باتری قابل شارژ می باشد که می توان در همه جا از آن ها استفاده کرد.