برچسب:
قانون جرایم رایانه ای

1 مورد برای  قانون جرایم رایانه ای  پیدا شد.

مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی
مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی چیست؟

نشر اکاذیب در فضای مجازی و تهمت زدن و دروغ بستن به افراد، از جمله اقداماتی است...