2 مورد برای  قرنطینه هوشمند  پیدا شد.

جریمه های واکسن نزدن در ایران
در تشریح عملکرد سامانه مدیریت هوشمند کرونا اعلام شد: جریمه های واکسن نزدن در ایران چیست؟ | عواقب سنگین در انتظار واکسن‌گریزها

در تشریح عملکرد سامانه مدیریت هوشمند کرونا، جریمه های واکسن نزدن در ایران و عواقبی...

طرح قرنطینه هوشمند
وزیر بهداشت خبر داد: طرح قرنطینه هوشمند از هفته‌های بعد اجرایی می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح قرنطینه هوشمند خبر داد و گفت این طرح...

1