مرور برچسب

لیگ

بزرگ‌ترین بخش خانواده بازی‌های رایانه‌ای گیمرها هستند

مدیر بازرسی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای و رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای گفت:«وقتی یک ارگان حاکمیتی، که متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور است، وارد این بحث می‌شود، قطعا  انگیزه قوی‌تری در بازیکنان ایجاد می‌شود.»