مرور برچسب

مایکروسافت

اضافه شدن قابلیت پیش بینی متن به برنامه Outlook

رسانه کلیک - شرکت مایکروسافت به زودی قابلیت پیش بینی متن را به برنامه Outlook اضافه می کند. این ویژگی مبتنی بر هوش مصنوعی مایکروسافت بوده و علاوه بر صرفه جویی در زمان از بروز مشکلات تایپی و دستور زبانی نیز جلوگیری می کند.

مایکروسافت به جلسات مجازی بر اساس زبان بدن شرکت‌کننده‌ها امتیاز می‌دهد

رسانه کلیک - مایکروسافت حق ثبت اپلیکیشنی را به نام خود دریافت کرده ایت که با کمک هوش مصنوعی و خواندن زبان بدن به جلسات مجازی درباره بهره‌وری آن‌ها امتیاز می‌دهد.