مرور برچسب

مرکز تحقیقات مخابرات

مرکز تحقیقات مخابرات خواستار تامین اعتبار پروژه های ارتباطی شد

رسانه کلیک - مدیران مرکز تحقیقات مخابرات ایران در بازدید مدیرکل امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه از این مرکز، خواستار حل مشکلات برای تامین اعتبار پروژه های ارتباطی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) شدند.