مرور برچسب

مصوبه دولت

پایان انحصار شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بانکی تا 3 ماه آینده

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات از مصوبه دولت برای پایان دادن به انحصار شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بانکی (PSP) ظرف مدت 3 ماه آینده و ایجاد فضای رقابتی فین تک‌ ها خبر داد.