2 مورد برای  معافیت تحصیلی  پیدا شد.

معافیت تحصیلی دانشجویان اینترنتی
امسال معافیت تحصیلی دانشجویان اینترنتی صادر می‌شود

بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان، امسال از مهر ماه سال ۱۴۰۰ معافیت تحصیلی...

الکترونیکی شدن معافیت تحصیلی
فرآیند وظیفه عمومی برای متقاضیان معافیت تحصیلی خارج کشور الکترونیکی شد

سازمان امور دانشجویان اعلام کرد روند وظیفه عمومی ویژه متقاضیان معافیت...

1