16 مورد برای  مغز انسان  پیدا شد.

شباهت مغز مارماهی به مغز انسان

محققان در آزمایشگاه ریخت شناسی تکاملی ریکن (RIKEN) و موسسات دیگر در ژاپن نشان...

مغز انسان چگونه ما را از خواب بیدار می کند؟

دانشمندان به تازگی مکانیزمی را در مغز انسان کشف کرده اند که مسئول بیدار کردن...

1
  • 1
  • 2