مرور برچسب

منظومه نگاران

گزارش نشست خبری شرکت منظومه نگاران

رسانه کلیک - اعتدال مهر، مدیرعامل شرکت منظومه نگاران در نشست خبری گفت: «ما در ابتدای کارمان به این نتیجه رسیدیم به‌خاطر نیازهای روزافزون مشتریانمان و پیشرفت های سریع در این حوزه، خودمان یک وب سروری را بنویسیم و طراحی کنیم که نیاز مشتریانمان…