5 مورد برای  موجودات فضایی  پیدا شد.

کتاب ما اهل زمین نیستیم
معرفی و دانلود کتاب ما اهل زمین نیستیم | آیا انسان ها از سیاره دیگری به زمین آمده‌اند؟

کتاب ما اهل زمین نیستیم تئوری مهمی را مطرح می‌کند. این کتاب ادعا می‌کند انسان‌ها...

موجودات فضایی
آیا موجودات فضایی از کره زمین بازدید کرده اند؟

رسانه کلیک – آیا این امکان وجود دارد که موجودات فضایی تا به امروز از انسان ها و...

1
بازدید بیگانگان از زمین
آیا بازدید بیگانگان از زمین حقیقت دارد؟

رسانه کلیک – یکی از دانشمندان ناسا با توجه به عدم توجیه برخی از پدیده های...

2
شناسایی هویت یوفوها
پروژه مخفیانه وزارت دفاع آمریکا برای شناسایی هویت موجودات فضایی و یوفوها

رسانه کلیک – وزارت دفاع آمریکا از سال ها پیش به طور مخفیانه در برنامه ای برای...

3
org pic
استخدام پسر ۹ ساله در ناسا برای محافظت از زمین

رسانه کلیک – پس از بیانیه سازمان ناسا مبنی بر جذب نیرو در سمت افسر حفاظتی از کره...

4