مرور برچسب

ناسا

ابررایانه آیتکن ناسا معرفی شد؛ سازگاری بیشتر محیط زیست

رسانه کلیک - آیتکن نام جدیدترین ابررایانه ناسا است که نسبت به تجهیزات قدیمی تر، انرژی کمتری استفاده کرده و سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد. ابررایانه آیتکن کاربرد بسیاری در اجرای شبیه سازی های پیچیده دارد.