4 مورد برای  نسخه الکترونیک  پیدا شد.

نسخه‌نویسی الکترونیکی با سرعت کم اینترنت
نسخه‌نویسی الکترونیکی با سرعت کم اینترنت چه تبعاتی داشته است؟

کندی اینترنت در هفته‌های اخیر بیماران را در مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای...

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از امروز
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از امروز

با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از امروز، مراکز درمانی دیگر مجاز به پذیرش...

1
حذف دفترچه بیمه سلامت از اول دی
معاون سازمان بیمه سلامت: حذف دفترچه بیمه سلامت از اول دی ماه | نسخ غیرالکترونیکی ممنوع می‌شود

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی حذف نسخ...

2
تغییرات جدید سامانه نسخه الکترونیک
تغییرات جدید در سامانه نسخه الکترونیک | امکان تجویز نسخه برای تاریخ آینده

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، امکان تجویز نسخه برای تاریخ...

3