6 مورد برای  نسل سوم  پیدا شد.

کاربران اینترنت
چند درصد مردم به اینترنت دسترسی ندارند؟

رسانه کلیک – رشد جهشی کاربران اینترنت در ایران طی پنج ساله گذشته غیرقابل...

شهرهای کرمانشاه
تمامی شهرهای کرمانشاه تا پایان امسال به نسل چهارم شبکه تلفن همراه مجهز می شود

رسانه کلیک – مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اشاره به...

1
شبکه های ارتباطی
دولت موظف است 90 درصد روستاها را به شبکه های ارتباطی تجهیز کند

رسانه کلیک – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت مکلف شده در برنامه...

2
شبکه های تلفن همراه
کل کشور به نسلهای سوم و چهارم شبکه موبایل مجهز شد

رسانه کلیک – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز از کنار مضجع نورانی...

3
دانش آموزان کهنوجی
وعده وزیر ارتباطات به دانش آموزان کهنوجی که بتوانند در کنکور سراسری دورقمی شوند

رسانه کلیک – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به هر یک از دانش آموزان...

4
اینترنت پرسرعت نسل چهارم
تمامی شهرهای اردبیل به اینترنت پرسرعت نسل چهارم مجهز می‌شوند

رسانه کلیک – مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: تا پایان...

5