مرور برچسب

واتساپ

قابلیت زمان‌بندی حذف پیام به واتساپ اضافه می‌شود

رسانه کلیک - پس از آپدیت جدید و اضافه شدن حالت شبانه (Dark Mode) به پیام رسان واتساپ، حال نیز به‌نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند تا قابلیت حذف خودکار و زمان‌بندی شده به پیام‌ها را به خود اضافه کنند.