مرور برچسب

وب‌سرور

دنیای وب‌سرورها؛ آماده انقلابی جدید!

رسانه کلیک - تمام متخصصینی که در حوزه فناوری‌‌های مبتنی بر تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند به‌خوبی از اهمیت و جایگاه وب‌سرورها آگاهند. از آن مهم‌تر، می‌دانند انتخاب اشتباه در این مورد چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.