مرور برچسب

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

برنامه‌های فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس برای ارتقا پارک‌های علم و فناوری

رسانه کلیک - نشستی در فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با حضور معاون وزیر علوم و روسای پارک های علم و فناوری برای بررسی برنامه‌های مجلس برای ارتقا پارک‌های علم و فناوری برگزار شد.

طرح مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی و نهایی شدن بسته حمایتی دانشجوها

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات با انتشار استوری در اینستاگرام خبر از شروع فعالیت طرح مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی و نهایی شدن جزئیات بسته حمایتی دانشجوها داد.