مرور برچسب

ویرجین گلکتیک

تحقق رویای گردشگری فضایی توسط ویرجین گلکتیک

رسانه کلیک - شرکت ویرجین گلکتیک یکی از ۲۹ زیرمجموعه گروه بزرگ ویرجین است که در حوزه گردشگری فضایی فعالیت می کند. این شرکت با ارسال موفقیت آمیز سفینه خود به فضا توانست یکی از موانع سفر به خارج از کره زمین را از پیش رو بردارد.