مرور برچسب

پتروشیمی

ارسال ایمیل‌ جعلی به شرکت های پتروشیمی؛ باز کردن پیوست های مشکوک ممنوع!

رسانه کلیک - مرکز ماهر با اعلام هشدار در خصوص ارسال ایمیل‌ هایی با پیوست آلوده جهت سرقت رمزهای عبور، از شناسایی بدافزار جاسوسی که با انتشار ایمیل جعلی به شرکت های پتروشیمی قربانی می گیرد، خبر داد.