مرور برچسب

پلاسکو

آیا فعالیت اسنپ و تپسی در روزهای شلوغ مختل می شود؟

با توجه به ضعف زیرساخت های حمل و نقل در شهر تهران، در ماه های اخیر فعالیت تاکسی های آنلاین به شدت مورد توجه کاربران و مسافران شهری قرار گرفته است. اما این خدمات جدید در روزهای شلوغ و خاص خالی از ایراد نیست.