5 مورد برای  پژوهشگاه فضایی  پیدا شد.

پیشرفت رضایت بخش پروژه ماهواره مخابراتی عملیاتی ناهید ۲
پیشرفت رضایت بخش پروژه ماهواره مخابراتی عملیاتی ناهید ۲

رسانه کلیک – حسین صمیمی در بازدید از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره...

درآمدهای مخابراتی دولت
درآمدهای مخابراتی دولت از صوت و پیامک از بودجه سال 97 خط خورد

رسانه کلیک – در لایحه بودجه سال 97 درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک...

1
برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگاه فضایی
برگزاری چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی

چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با حضور وزیر...

2
دولت اهمیت خاصی برای IT قائل است
وزیر ارتباطات: دولت اهمیت خاصی برای IT قائل است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران...

3
پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید ۱

برنامه ریزی جهت ساخت مدل فضایی و پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید ۱ و هم چنین...

4