2 مورد برای  چک بانکی  پیدا شد.

امکان صدور چک از طریق خودپرداز
رییس بانک مرکزی: امکان صدور چک از طریق خودپرداز تا پایان امسال فراهم می‌شود

رییس کل بانک مرکزی از فراهم شدن امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپردازها تا...

آموزش برگشت زدن چک
آموزش برگشت زدن چک بانکی طبق قانون جدید چک

قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر حساب‌های صادرکننده وصول...

1