مرور برچسب

کاربرد اینترنت اشیا

اینترنت اشیا در مورد لباس‌ها چطور کار می‌کند؟

رسانه کلیک - بعضی از لباس‌ها هویت خاص خودشان را دارند؛ آنقدر که روی توییتر یا سایر شبکه‌های اجتماعی برایشان اکانت درست می‌کنند و اتفاقا معروف هم می‌شوند؛ برای مثال هودی مارک زاکربرگ برای خودش اکانت دارد و فعالیت می‌کند.