مرور برچسب

کامپیوتر کوانتومی

طراحی کامپیوتر کوانتومی به اندازه‌ زمین فوتبال

کامپیوترهای کوانتومی که بر پایه یون‌های به دام افتاده کار می‌کنند، قادرند تا محاسبات را سریعتر از کامپیوتر‌های امروزی انجام دهند و حتی محاسبات پیچیده‌ای که کامپیوتر‌های موجود قادر به حل آن نیستند را حل کنند.

محافظت گوگل از مرورگر خود در برابر کامپیوترهای کوانتومی

گوگل امروز اعلام کرد در حال کار بر روی محافظت کروم در برابر خطرات بالقوه کامپیوترهای کوانتومی است. این کار را از طریق رمزنگاری پسا کوانتومی در یک نسخه آزمایشی از این مرورگر انجام می‌دهد.