مرور برچسب

کره ماه

رقابت ژاپن و چین در فرستادن انسان به ماه

کلیک – ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ انسان را به کره ماه بفرستد. این در حالی است که چین درنظر دارد این کار را تا سال ۲۰۳۶ انجام دهد. البته طبق پیش بینی های انجام شده ژاپن نیز احتمالا این هدف را هم زمان با چین محقق خواهد کرد.