17 مورد برای  کشف  پیدا شد.

یافته هایی که نشان می دهد توزیع اعداد اول تصادفی نیست

دو ریاضیدان با همکاری دانشگاه استنفورد کشف کرده اند که توزیع رقم آخر اعداد...

کشف نوعی باکتری که بطری های پلاستیکی را تجزیه می کند

تیمی از دانشمندان ژاپنی گونه ای باکتری کشف کرده اند که می تواند پلاستیک...

1
کشف امواج گرانشی این بار به واقعیت نزدیک تر شد

به نظر می رسد پیام توییتری کیهان شناسان، شایعاتی را دامن میزند مبنی بر...

2
  • 1
  • 2