مرور برچسب

گردشگری فضایی

تحقق رویای گردشگری فضایی توسط ویرجین گلکتیک

رسانه کلیک - شرکت ویرجین گلکتیک یکی از ۲۹ زیرمجموعه گروه بزرگ ویرجین است که در حوزه گردشگری فضایی فعالیت می کند. این شرکت با ارسال موفقیت آمیز سفینه خود به فضا توانست یکی از موانع سفر به خارج از کره زمین را از پیش رو بردارد.

پوسترهای جدید از رویای گردشگری فضایی

خیلی از شما ممکن است این گونه تصور کنید که سازمان فضایی ناسا تنها یک سازمان بزرگ بوروکراتیک است، که با توجه به قوانین و مقررات و اصوال از پیش تعیین شده عمل می کند. اما این حرف ها درست نیست و ما می خواهیم با شما صادق باشیم.