مرور برچسب

گوگل

بهبود ویژگی های واقعیت افزوده گوگل به کمک دوربین دوگانه گوشی

رسانه کلیک – ویژگی های واقعیت افزوده گوگل در پیکسل 4 و پیکسل 4 ایکس ال بهبود می یابد؛ چراکه پلتفرم ARCore SDK به زودی برای اجرای قابلیت های AR، به جای یک دوربین از دو دوربین کمک می گیرد.