مرور برچسب

Anti-Snore

کمک علم امواج به خلاص شدن از صدای خروپف

اگر رویای پروازتان روی ابرها یا برنده شدن در مسابقات جهان، با صدایی برخواسته از گلوی همسرتان درخواب قطع شده است، چسب جدید ضد خروپف به شما کمک می‌کند تا ولوم این صدا را کم کرده و به خواب زیبای خود کیفیت ببخشید.