مرور برچسب

Business Insider

نابودی زمین توسط خورشید زودتر از آنچه فکر می کنیم اتفاق می افتد

خورشید منظومه شمسی در حال طی مراحل تکاملی است و نهایتا روزی عمرش به پایان می رسد،از آنجایی که خورشید یکی از اصلی ترین دلایل وجود حیات بر روی سیاره ماست مرگ خورشید نهایتا باعث انقراض همه موجودات زنده زمین خواهد شد.