مرور برچسب

Call of Duty: Modern Warfare

فروش بازی Call Of Duty: Modern Warfare به بیش از یک میلیارد دلار رسید

رسانه کلیک - بر اساس اظهارات اخیر شرکت اکتیویژن، میزان فروش بازی Call Of Duty: Modern Warfare در سراسر جهان از مرز یک میلیارد دلار عبور و این عنوان در زمینه تعداد بازیکنان رکورد جدیدی ثبت کرده است.