مرور برچسب

how to protect our eyes when using computer

تاثیرات استفاده طولانی مدت از کامپیوتر و تلویزیون بر روی چشم

در این مطلب قصد داریم به بررسی تاثیرات استفاده طولانی مدت از تلویزیون و کامپیوتر بر روی چشم بپردازیم و برای جلوگیری از ناراحت شدن چشم در هنگام استفاده از کامپیوتر و تلویزیون، نیز روش هایی بیان خواهیم کرد.