مرور برچسب

ip

نحوه ثبت سایت های داخلی برای محاسبه اینترنت نیم بها اعلام شد

رسانه کلیک - در راستای معرفی سایت های داخلی برای محاسبه اینترنت نیم بها تولیدکنندگان محتوای داخلی که در داخل کشور میزبانی می شوند باید دامنه و آدرس عددی سایت خود را به وزارت ارتباطات اطلاع دهند.