مرور برچسب

patch

هیتمن را HDR بازی کنید

جزییات گرافیک بازی همیشه برای بازی‌کننده جذاب بوده و بازی‌کنندگان همواره دنبال راهی برای بهبود آن بوده‌اند. پچ جدید بازی هیتمن ضمن بهبود گرافیک بازی جزییات گرافیکی بصری بیشتری به بازی اضافه می‌کند.

کمک علم امواج به خلاص شدن از صدای خروپف

اگر رویای پروازتان روی ابرها یا برنده شدن در مسابقات جهان، با صدایی برخواسته از گلوی همسرتان درخواب قطع شده است، چسب جدید ضد خروپف به شما کمک می‌کند تا ولوم این صدا را کم کرده و به خواب زیبای خود کیفیت ببخشید.