مرور برچسب

rare

کمبود فلزات کمیاب می تواند تکنولوژی های پیشرفته را تهدید کند

به دلیل نیاز جهانی به کامپیوترهای سریعتر، تلفن های هوشمندتر و لامپ هایی با بازده بالاتر، درخواست برای فلزات کمیاب که اندک هم هستند و در بسیاری از صنایع الکترونیک جهانی به کار می روند، به شدت افزایش یافته است.