مرور برچسب

snapchat

ورود حالت Driver Mode به گوشی های هوشمند

استفاده از گوشی های هوشمند در حین رانندگی در موارد بسیاری باعث حواس پرتی راننده و در نتیجه تصادفات ناگواری می شود که گاهی اوقات منجر به مرگ نیز می شوند. ایجاد حالت "driver mode" در گوشی های هوشمند می تواند از اتفاقات این چنینی جلوگیری کند.