مرور برچسب

Tor browser

ردیابی کاربران Tor با استفاده از حرکات موس

طبق گفته‌های یک محقق اسپانیایی هر کس به شیوه خاصی موس را حرکت می‌دهد و شیوه هر فرد مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است. این روش می‌تواند برای ردیابی شما در شبکه‌های  ناشناس و شبکه‌های امنیتی مانند Tor مورد استفاده قرار گیرد.