-->

تراکتوری که بدون نیاز به انسان کشاورزی می کند

شرکت آمریکایی Case IH یک تراکتور مفهومی طراحی نموده است که می تواند به جای انسان کلیه مراحل کشاورزی را به پیش ببرد.

به گزارش کلیک، این تراکتور خودکار می تواند با گرفتن برنامه از کاربر، وظایف محول شده را به صورت خودکار و بدون نیاز به نیروی انسانی انجام دهد. این تراکتور از یک نقشه بهره می برد که بر اساس آن مسیر خود را یافته و پس از پایان کار نیز به پایگاه خود باز می گردد. این تراکتور از سگر های پیشرفته تشخیص مانع بهره می برد و می تواند از برخورد با اشیا و وسایل نقلیه دیگر خودداری کند. کشاورزان می توانند وظایف خود را به این تراکتور خودران محول کرده و خود از راه دور با استفاده از گوشی های هوشمند و یا تبلت آن را زیر نظر بگیرند.