-->

میز جمع شونده چندکاره را ببینید

در این فیلم می توانید میز جالبی را مشاهده کنید که دارای پایه های جمع شونده است. این میز را می توان در دو حالت مختلف روی زمین قرار داد. در حالت اول ارتفاع میز به حدی است که می توان از آن به عنوان میز نهار خوری استفاده کرد. در حالت دوم نیز ارتفاع آن کمتر بوده و نقش میز عسلی را ایفا می کند.