-->

آزمایش شلیک گلوله به آیفون ۷

در این فیلم می توانید آزمایش شلیک به گوشی آیفون ۷ را مشاهده کنید.

به گزارش کلیک، در این تست یک عدد گوشی آیفون ۷ مورد اصابت گلوله ای با کالیبر ۵۰ قرار می گیرد. گلوله پس از اصابت گوشی را شکافته و در آن سوراخ بزرگی ایجاد می کند.