-->

به کارگیری نمای متحرک در ساختمان

مهندسان اتریشی یکی از ساختمان های این کشور را با نوعی از نمای خاص که قابلیت تغییر دارد، پوشش داده اند.

به گزارش کلیک، این ساختمان جالب Kiefer Technic Showroom نام گذاری شده و نمای آن به گونه ای است که به صورت مرتب با توجه به دما و نور لازم تغییر می یابد. تغییر نمای این ساختمان هر ساعت به صورت خودکار روی می دهد ولی امکان تغییر دستی آن نیز وجود دارد. مزیت اصلی این نمای ساختمانی جدید، کاهش مصرف انرژی است.